Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka niemieckiego w szkole podstawowej

Treści:

  • Pojęcie metody oceniania wspierającego na lekcjach języka niemieckiego.
  • Rola nauczyciela w ocenianiu wspierającym.
  • Korzyści dla procesu edukacyjnego wynikające ze stosowania oceniania wspierającego.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń/on-line

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz