Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

  • Obowiązki i prawa nauczyciela wynikające bezpośrednio z aktów prawnych.
  • Konsekwencje wynikające z niedochowania należytej staranności w pełnieniu obowiązków przez nauczyciela.
  • Obowiązki nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
  • Wpływ prawa wewnątrzszkolnego na prawa i obowiązki nauczyciela.
  • Odpowiedzialność nauczyciela w turystyce szkolnej.

Prowadzący: Janusz Jasiński

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz