Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Plan rozwoju zawodowego.
  • Dokumentowanie działań.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Mirosława Paluszkiewicz

Sieradz/Zduńska Wola/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz