Polonistyczne ścieżki do sukcesu egzaminacyjnego – rekomendacje do pracy dydaktycznej po egzaminie ósmoklasisty 2022

Rodzaj formy:

Adresat:

Konferencja

Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Treści:

  • Analiza arkusza egzaminacyjnego 2022 w kontekście poziomu wykonania zadań. Silne i słabe strony polskich uczniów;
  • Rekomendacje wynikające z ogólnopolskich wyników  egzaminu – przykłady działań dydaktycznych wspierających skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu;

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Ilona Lewandowska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.