Przed egzaminem z historii. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty z historii w 2024 roku

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele historii w szkołach podstawowych

Treści:

  • Stan obecny wymagań wobec ucznia z przedmiotu historia kończącego szkolę podstawową w 2024 roku.
  • Analiza form zadań na egzaminie ósmoklasisty.
  • Formy pracy nauczyciela przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasisty z historii.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Janusz Jasiński

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.