Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej

Treści:

  • Zakres wymagań na egzamin ósmoklasisty.
  • Ocenianie otwartych zadań egzaminacyjnych.
  • Pomysły i sposoby na motywowanie uczniów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

30 zł

Anna Zalewska

Sieradz/Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz