Przyszłość jest dziś – ekologia na lekcjach geografii

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele geografii szkół podstawowych

Treści:

  • Postawa współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
  • Zasada zrównoważonego rozwoju.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Małgorzata Kazimierczak

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz