Realizacja działań prozdrowotnych i proekologicznych w szkole

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia

Treści:

  • Zwrócenie uwagi na wpływ i kształtowanie właściwych nawyków w życiu człowieka od najmłodszych lat.
  • Tworzenie ciekawych materiałów edukacyjnych oraz imprez szkolnych propagujących właściwe nawyki dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

2

Forma bezpłatna

Anna Kowalczyk

Sieradz/Wieluń/ on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.