Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w klasach I – III

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Jak powinien pracować nauczyciel, aby wspólnie z dziećmi osiągnął sukces
  • Zabawa w czytanie – innowacja pedagogiczna

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Mirosława Paluszkiewicz

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.