Sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego  warunkiem zmian jakościowych w szkole

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Treści:

  • Założenia nadzoru pedagogicznego – aspekty prawne.
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego sposobem. na pozyskiwanie informacji o procesie dydaktyczno – wychowawczym.
  • Wyznaczniki lekcji wg. uniwersalnego projektowania, wskaźniki świadczące
    o tym, że uczniowie uczą się uczyć.
  • Profesjonalne  udzielanie informacji zwrotnej – model GOLD.
  • Kompetencje nauczyciela edukacji włączającej.
  • Planowanie i organizacja procesu wspomagania.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

40 zł

Jadwiga Wysocka

Sieradz/on-line

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz