Sprawdziany – w jaki sposób konstruować pytania dostępne/zrozumiałe dla każdego ucznia?

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele, specjaliści wszystkich typów szkół i przedszkoli zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Kluczowe zasady prostego/dostępnego języka w zalecanym przez MEiN modelu UDL.
  • Budowanie pytań do sprawdzianów zgodnie z zasadami dostępności języka, jako jeden z kluczowych sposobów dostosowania wymagań dla uczniów ze SPE.
  • Dostosowanie – zmodyfikowanie „ściany” tekstu pod kątem potrzeb i zasobów uczniów ze SPE – praktyczne rozwiązania.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

dr Violetta Florkiewicz

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz