Stresuj się mądrze – profilaktyka wypalenia zawodowego

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wszystkich etapów edukacji

Treści:

  • Stres w pracy zawodowej. Zwiększone obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela.
  • Empatyczna postawa wobec siebie. Kapitał osobisty i kapitał społeczny, którym dysponujemy w swoim miejscu pracy i sposoby korzystania z tych zasobów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

10

50 zł

Dorota Wiśniewska

Sieradz/blended learning (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.