Szkoła ogólnodostępna (przedszkole ogólnodostępne) przyjazna wszystkim dzieciom – czyli jak wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

  • Potrzeby uczniów/wychowanków ze SPE.
  • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów/wychowanków, w tym zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  • Dostosowania do potrzeb dzieci ze SPE (dostosowania wymagań edukacyjnych, form i metod pracy, przestrzeni edukacyjnej).

Prowadzący: Marlena Karaś

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.