Takie dziecko też jest w szkole – dziecko wysoko wrażliwe i jego potrzeby rozwojowe

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni

Treści:

  • Cechy dziecka wysoko wrażliwego.
  • Potrzeba identyfikacji dzieci wysoko wrażliwych.
  • Rozwój dziecka wysoko wrażliwego w systemie edukacji.Wsparcie dla rodziców i nauczycieli troszczących się o dziecko wysoko wrażliwe.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Ewa Ruszkowska

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz