W drodze do zgodności teorii oceniania z praktyką szkolną. Warunki sposoby oceniania – zapisy statutu szkoły w kontekście przepisów prawa i teorii oceniania

  • Warunki i sposoby oceniania  w przepisach prawa oświatowego.
  • Realizacja przepisów prawa oświatowego w praktyce szkolnej – działania nauczycieli w zakresie oceniania.
  • Oceniać czy doceniać? Założenia najnowszych teorii oceniania. 
  • Analiza zapisów statutu szkoły w zakresie oceniania w kontekście ich zgodności z przepisami prawa i teorią oceniania.

Prowadzący: Ilona Lewandowska

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.