Wspomagamy wychowawczą roli rodziny – dydaktyczno – wychowawcze działania dające MOC dziecku  z rodziny dysfunkcyjnej

  • Cechy zdrowej rodziny i konstruktywnego dorosłego oraz zadania wychowawcze w przypadku braku rodzinnego wsparcia dla dziecka.
  • Role podejmowane przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
  • Bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna; codzienne aktywności nauczycieli, budujące uczniowską MOC.

Prowadzący: Ewa Ruszkowska

W celu zapisania się na Szkolenie wypełnij poniższy formularz