Wychowanie fizyczne w szkole. Jak motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach?

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele wychowania fizycznego

Treści:

  • Szkolny katalog metod motywowania uczniów.
  • Rozbudzanie motywacji uczniów.
  • Zadania rodziców w kształtowaniu aktywnych postaw uczniów.
  • Przejawy aktywnego trybu życia.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Tomasz Kuś

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.