Wykorzystanie „Metody skryptów” w pracy z dziećmi ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu, zaburzoną koncentracją uwagi, niskim poziomem znajomości języka polskiego, problemami z planowaniem
i organizacją pracy

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Metoda skryptów – idea i ogólne założenia.
  • Wykorzystanie Metody skryptów w pracy z dziećmi z niskim poziomem motywacji, zaburzeniami koncentracji uwagi, problemami z planowaniem pracy na lekcji, ze spektrum autyzmu – rozwiązania praktyczne.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

6

40 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.