Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r. Nowe zasady i przepisy przejściowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek! CREWŁ w Sieradzu zaprasza na szkolenie

Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r. Nowe zasady i przepisy przejściowe

  1. Akty prawne regulujące uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  2. Uzyskiwanie stopnia  nauczyciela mianowanego  i dyplomowanego od września 2022
  3. Zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli mianowanych, którzy ubiegają  się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  4. Analiza wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego
  5. Procedura odbywania przez nauczycieli przygotowania  do zawodu
  6. Funkcja mentora- zadania, odpowiedzialność  i kompetencje
  7. Rola dyrektora w procedurze awansu zawodowego nauczyciela
  8. Dyskusja

Szkolenie odbędzie się on-line na platformie Teams – 07 grudnia 2023 r. godz. 12:00 14:00

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!