ABC profilaktyki szkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Cele i zadania profilaktyki szkolnej.
  • Kiedy i jak często diagnozować środowisko szkolne?
  • Czym są czynniki ryzyka i czynniki chroniące rozwój i jaki mamy na nie wpływ w szkole?
  • Program wychowawczo – profilaktyczny. Sesja Q&A.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

30 zł

Ewa Ruszkowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz