ABC profilaktyki szkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Webinarium

Zainteresowani nauczyciele, wychowawcy grup, dyrektorzy szkół

Treści:

  • Wychowanie i profilaktyka i ich obszary wspólne i rozdzielne;
  • Prawne uwarunkowania profilaktyki szkolnej;
  • Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących;
  • Strategie działań profilaktycznych w szkole i placówce.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

20 zł

Ewa Ruszkowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz