Agresywne zachowania dzieci – tworzenie bezpiecznych warunków do zmiany zachowań

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

Treści:

  • Diagnoza sytuacji – przyczyny zachowań agresywnych.
  • Reagowanie doraźne na zachowania agresywne oraz planowanie działań długofalowych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

8

40 zł

Dorota Wiśniewska

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz