Agresywne zachowania dzieci – tworzenie bezpiecznych warunków do zmiany zachowań

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Przyczyny zachowań agresywnych. Diagnoza sytuacji;
  • Reagowanie doraźne na zachowania agresywne oraz działania długofalowe.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

7

30 zł

Dorota Wiśniewska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.