Alternatywne metody komunikacji – PCS, SPPE oraz nowoczesne technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk, TIM – Things w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum autyzmu

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pedagodzy specjalni, logopedzi oraz inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Różne rodzaje komunikacji alternatywnej w tym PCS, SPPE, Piktogramy.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii w AAC.
  •  AAC w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

15

50 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz