Animacja teatralna w procesie dydaktycznym i wychowawczym – praca z formą, treścią i tworzywem

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Koncepcja autorskich scenariuszy z życia.
  • Doskonalenie emisji, ruchu, wejścia w rolę.
  • Podstawy reżyserii na gruncie tutoringu.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Olgierd Neyman

Sieradz / Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz