Świat dla mnie, a ja dla świata – katecheza o treści ekologicznej – klasa 2

Rodzaj formy:

Adresat:

Lekcja otwarta

Katecheci, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Zapoznanie z obowiązkami i zadaniami dzieci w dziedzinie ochrony przyrody.
  • Prezentowanie właściwych postaw w stosunku do otaczającego świata.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

1 + omówienie

Forma bezpłatna

Wioleta Skorek

SP w Zapolicach

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz