Asertywność w pigułce … czyli jakość relacji i komunikacji na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Wyjaśnienie pojęcia asertywność.
  • Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, opartej na wzajemnym szacunku.
  • Wyrażanie krytyki w konstruktywny sposób oraz radzenie sobie z negatywnymi ocenami innych osób.
  • Autorytet nauczyciela.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Justyna Glinkowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz