Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów sprzed 1.09.2022 r.

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  • Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Założenia współpracy nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu.
  • Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  • Dokumentowanie realizowanych działań w okresie stażu.
  • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Janusz Jasiński

Wieluń/Sieradz/platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz