Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (nowy awans)

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele kontraktowi

Treści:

  • Procedura awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  • Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
  • Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Dokumenty dołączone do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Autoprezentacja dorobku zawodowego.
  • Praktyczna prezentacja wiedzy i umiejętności przed komisją egzaminacyjną

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Janusz Jasiński

Wieluń/Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz