Awans zawodowy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Aspekty prawne i procedura awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
  • Powinności i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
  • Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
  • Dokumentowanie realizowanych działań.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Janusz Jasiński

Wieluń/Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz