Biblioterapia i bajkoterapia wsparciem w kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie i otaczającego świata

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlicy i wszyscy zainteresowani nauczyciele

Treści:

  • Wykorzystanie literatury do wzmacniania zasobów osobistych dzieci i młodzieży.
  • Konstruowanie scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

14

50 zł

Wiesława Chlebowska

Platforma Moodle

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz