Chaos zarządzania – Dyrektorze włącz tryb awaryjny

Adresat:

Kadra kierownicza szkół

Treści:

  • Planowanie filarem dobrego funkcjonowania;
  • Organizacja pracy szkoły, praca małych zespołów;
  • Podręcznik kluczowych aktów prawnych;
  • Znaczenie istoty dobrostanu dyrektora.ci

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

4

50 zł

Alicja Ingram

Wieluń/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.