Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa – sieć współpracy nauczycieli języka polskiego

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Treści:

  • Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów retoryką i debatą.
  • Ćwiczenia z krytycznego i analitycznego myślenia.
  • Konstruowanie wypowiedzi argumentacyjnej.
  • Panowanie nad kompozycją wypowiedzi.
  • Jak przeżyć  lektury szkolne?

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Olgierd Neyman

Sieradz/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz