Przywództwo edukacyjne w szkole

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy szkół i wicedyrektorzy

Treści:

  • Przywództwo edukacyjne – nowa jakość w oświacie.
  • Zarządzanie edukacyjne wobec zdiagnozowanych problemów.
  • Globalizacja wyzwaniem dla zarządzania.
  • Zarządzanie procesem nauczania uczenia się.
  • Kiedy szkoła się uczy?
  • Model przywództwa edukacyjnego.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

5

50 zł

Jadwiga Wysocka

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz