Coś z niczego. Zabawy plastyczne dla dzieci

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Zainteresowani nauczyciele mianowani wszystkich specjalności

Treści:

  • Uwrażliwianie na świat i przyrodę, promowanie zachowań proekologicznych.
  • Nadawanie przedmiotom bezużytecznym nowego sensu.
  • Wykonanie prac z wykorzystaniem różnorodnych przedmiotów.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

3

Forma bezpłatna

Dorota Staszak

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz