„Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Literacko i historycznie o Bronowie

Rodzaj formy:

Adresat:

Wyjazdowe seminarium lub szkolenie rady pedagogicznej w Bronowie (Muzeum Marii Konopnickiej)

Zainteresowani nauczyciele, nauczyciele bloku przedmiotów humanistycznych,  Rady Pedagogiczne szkoły/placówki

Treści:

  • Przedstawienie rysu historycznego i bronowickiego okresu twórczości
    M. Konopnickiej w kontekście realizacji kierunku 7. z Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 – „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej”.
  • Możliwości wykorzystania dworku w Bronowie jako wyjazdu edukacyjnego dla uczniów.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

Forma płatna, koszty kalkulowane dla konkretnej grupy

dr Sylwia Dęga-Frątczak, Łukasz Goldman

Bronów

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz