Dajemy moc naszym uczniom – (nie) trudny egzamin ósmoklasisty

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Treści:

  • Egzamin 2023 – wymagania i rekomendacje do pracy z uczniami po dotychczasowych edycjach egzaminu ósmoklasisty.
  • Lektury obowiązkowe w codziennej praktyce szkolnej i na egzaminie.
  • „Oswajanie”  tekstów nieliterackich – dochodzenie do rozumienia tekstu, streszczanie, wiązanie tekstu nieliterackiego z lekturą.
  • Rozprawka i opowiadanie twórcze – ćwiczenia doskonalące posługiwanie się przez uczniów  egzaminacyjnymi  formami  wypowiedzi.
  • Karty pracy, zestawy zadań i inne narzędzia sprzyjające przygotowaniu uczniów do spełnienia wymagań egzaminacyjnych.

Liczba spotkań:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5 (20 godz.)

Forma bezpłatna

Ilona Lewandowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz