Dobre praktyki w pracy nauczyciele wychowania fizycznego

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele wychowania fizycznego

Treści:

 • Zapoznanie z zagadnieniami zawartymi w podstawach programowych
  z wychowania fizycznego.
 • Analiza aktów prawnych regulujących pracę nauczyciela wychowania fizycznego.
 • Zapoznanie ze sposobem budowy przedmiotowych zasad oceniania.
 • Metody i formy prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego.
 • Obserwacja i analiza lekcji prowadzonych przez członków sieci.
 • Prowadzenie lekcji w ramach sieci współpracy.
 • Wymiana doświadczeń i „dobrych praktyk” pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego.
 • Wykorzystanie doświadczeń ze zdalnego nauczania do pracy w klasycznej formie.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Tomasz Kuś

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz