Dorota Wiśniewska & zespół

Kompleksowe wspomaganie placówek przedszkolnych:

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u dzieci stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci, realizację adekwatnych działań wychowawczych (MEiN 2)

Błąd: Brak formularza kontaktowego.