Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki

Zapraszamy nauczycieli informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję z warsztatami
Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki

Współorganizator:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu
Joanna Wójciak – konsultant; tel. tel. 43 822 36 91, wew. 215

Miejsce konferencji:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz

Termin:

16.02.2023, godz. 14:00-18:00.

PROGRAM KONFERENCJI
Wykład: Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki – Grażyna Koba (autorka podręczników do informatyki).

Warsztaty:

  1. Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku – Krzysztof Fortuna (nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D).
  2. Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D (SketchUp i Tinkercad) i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia (Python) – Grażyna Koba.

ZAPISY NA KONFERENCJĘ, WARSZTATY I EGZEMPLARZ OKAZOWY

Na konferencji będzie można otrzymać egzemplarz okazowy wybranej publikacji wydawnictwa Migra.

W tym celu należy kliknąć link poniżej, zapisać się na spotkanie, a następnie wybrać interesującą Państwa publikację. Proszę pamiętać o wydrukowaniu odpowiedniego kuponu.

https://www.migra.pl/konferencje-metodyczne/