Dzieci potrzebują ciszy – zabawy i ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne w rozwoju i wychowaniu

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele

Treści:

  •  Znaczenie relaksacji w eliminowaniu niepożądanych zachowań dzieci.
  • Zestaw zabaw i ćwiczeń uczących właściwego operowania oddechem.
  • Ćwiczenia relaksacyjne i korzyści płynące z relaksacji.
  • Odprężenie, wyciszenie, koncentracja dla dzieci przedszkolnych i pierwszego etapu nauczania.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Dorota Staszak

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz