Dziecięca matematyka – tylko praktyka!

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Treści:

  • Założenia metody Dziecięca matematyka.
  • Dziecięca matematyka  w domu i przedszkolu.
  • Kącik matematyczny właściwie wyposażony.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

Forma bezpłatna

Kamila Wolska

on-line (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz