E – Geograf. Jak wykorzystać doświadczenia pracy zdalnej w nauczaniu stacjonarnym i odwrotnie?

Rodzaj formy:

Adresat:

Sieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele geografii

Treści:

  • Wykorzystanie otwartych zasobów i serwisów edukacyjnych w procesie nauczania/uczenia się.
  • Wymiana doświadczeń w pracy za pomocą narzędzi TIK.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

Forma bezpłatna

Małgorzata Ziarnowska

on-line (platforma Teams)
W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz