Edukacja dla zdrowego stylu życia w bibliotece szkolnej

Rodzaj formy:

Adresat:

Seminarium

Nauczyciele bibliotekarze

Treści:

  • Promocja aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i odpoczynku.
  • Holistyczne ujęcie zdrowia – kształtowanie odpowiednich postaw, przekonań
    i wartości w tym zakresie

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

5

30 zł

Wiesława Chlebowska

Platforma Teams

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz