Egzamin na 100% – jak skutecznie przygotowywać uczniów do spełnienia wymagań podstawy programowej?

Rodzaj formy:

Adresat:

Kompetencje:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Dydaktyczno – metodyczne

Treści:

  • Analiza arkuszy egzaminacyjnych pod kątem sprawdzanych wymagań podstawy programowej (wymagań egzaminacyjnych) – co i jak jest sprawdzane na egzaminie;
  • Propozycje kart pracy, ćwiczeń oraz zadań kształcących i rozwijających argumentowanie i uzasadnianie, umiejętności językowe, krótkie i długie formy wypowiedzi, analizę teksów nieliterackich, itd.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

12

40 zł

Ilona Lewandowska

on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz

Błąd: Brak formularza kontaktowego.