Egzamin zawodowy a zawodowa dydaktyka codzienna

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach, kierownicy PNZ

Treści:

  • Planowanie i realizowanie zajęć zawodowych w wymiarze teoretycznym
    i praktycznym.
  • Analiza wymagań podstawy programowej w trzech wymiarach – dydaktyka codzienna, egzamin zawodowy, możliwości uczniów i szkoły.
  • Wybór i przygotowywanie narzędzi uczenia się – korzystanie z platform
    i wiarygodnych źródeł informacji.
  • Zasoby ZPE, ORE, CKE itp.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Ewa Marciniak – Kulka

Sieradz/Wieluń/on-line (platforma Teams)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz