Elementy tańca (ludowego, współczesnego, towarzyskiego) na lekcjach wychowania fizycznego w klasach młodszych

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Treści:

  • Kształtowanie koordynacji ruchowej.
  • Rozwijanie płynności i harmonii wykonywanych ruchów a prawidłowa postawa.
  • Interpretacja ruchowa dźwięków wysokich i niskich.
  • Współdziałanie w parach i w grupie ćwiczebnej.
  • Zasady kulturalnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

6

40 zł

Justyna Glinkowska

Sieradz/Wieluń

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz