mgr inż. Ewa Marciniak-Kulka – wicedyrektor

tel. 43 822 36 91 nr wewnętrzny 207
emarciniakkulka@cresieradz.edu.pl

Moją zawodową codzienność wypełnia wspólna praca z doskonałym zespołem pracowników WODN w Sieradzu oraz doskonalenie nauczycieli obejmujące kształcenie zawodowe, doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo w szkole, zarządzanie oświatą, programowanie pracy szkoły, dydaktyki przedmiotowe przede wszystkim biologii i przyrody oraz odrobinę bibliotekoznawstwo.
Aktywność, innowacyjność, wykorzystywanie dobrych praktyk, zasobów środowiska lokalnego i twórcze podejście do realizowanej edukacji, to aspekty które interesują mnie najbardziej. Edukacja zadaniowa i kreowanie dedykowanych sytuacji dydaktycznych, to największe wyzwanie dla szkoły naszych czasów. Pracuję nad ich upowszechnieniem. Zapraszam do współpracy.
Człowiek jest podmiotem, w który zawsze warto inwestować, choć czasami na efekt trzeba poczekać.

Szkolenia rad pedagogicznych
Prowadzone Szkolenia: