Gamifikacja – efektywna metoda pracy i budowania motywacji uczniów ze SPE, w tym uczniów z zespołem Aspergera

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele edukacji przedszkolnej oraz nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy specjalni i inni specjaliści zainteresowani tematyką szkolenia

Treści:

  • Kluczowe założenia metody Gamifikacji.
  • Wykorzystanie metody Gamifikacji w edukacji uczniów ze SPE – rozwiązania praktyczne.
  • Analiza zbioru gier dedykowanych uczniom w młodszym wieku szkolnym z zespołem Aspergera.

Liczba godzin:

Koszt:

Kierownik:

Realizacja:

12

50 zł

Violetta Florkiewicz

Sieradz/blended learning (platforma Moodle)

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz