Gamifikacja – włączenie elementów i mechanizmów gry do dydaktyki języka angielskiego, zarówno  w nauczaniu tradycyjnym, jak i w nauczaniu zdalnym

Rodzaj formy:

Adresat:

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego

Treści:

  • Gra jako element procesu edukacji  stymulujący aktywność poznawczą ucznia.
  • Wykorzystanie zasobów Internetu  i aplikacji mobilnych w gamifikacji na lekcjach języka angielskiego.

Liczba godzin:

Koszt:

Prowadzący:

Realizacja:

10

50 zł

Krystyna Juźwicka, Joanna Wójciak

Sieradz

W celu zapisania się na kurs wypełnij poniższy formularz